Owl Mania

Let’s find out why and what it is all about!

owl4

Miért éppen bagoly? Mi ez velem és a baglyokkal? Elég gyakran megkapom ezeket a kérdéseket és kiderül, hogy alapjáraton mindenki azt hiszi, hogy “mert trendi”. Igen, az (volt 1-2-3 éve). De ez ennél korábban kezdődött és csak örültem neki, amikor divatos lett; végre nem kell kutatnom a baglyos termékek után. Aztán persze az ellenkezőjére fordult az egész, mindenhol baglyok voltak… Mára hál’ istennek megint ott tartunk, hogy ugyan lehet még rengeteg helyen kapni, de azért már nem lóg mindenki nyakán/fülében 1-1 bagoly. Rajtam mindig van. Kivétel nélkül…vagy nyaklánc, vagy fülbevaló, de egy gyűrű az az alap. Arról ne is beszéljünk, hogy a lapockámon csücsülő Chuck-tól még ha akarnék, se tudnék (olyan könnyen) megszabadulni. SOSE akarnék!

Why owl? What is t with you and owls? I usually get this question and it seems everyone thinks my answer would be “it’s trendy”. Yeah, it is (was 1-2-3 years ago). But it happened to begin way before that and first I was happy that it’s trendy ‘coz finally I didn’t had to spend so much time to find something owl-stuff. But then everything turned around, owls were everywhere… Today it’s not that kinda big deal, you can get any owl stuff easily but it’s not looking back at you from everyone. I always wear something with an owl on it, at least a ring. And I always have my Chuck with me on my scapula.

Az első emlékem, ami a baglyokhoz köt, olyan 11-12 éves koromra tehető. Ekkor költöztem át az öcsémmel közös gyerekszobából a saját “kis” (elég nagy szoba volt..) kuckómba, amit aztán el se hagytam 18 éves koromig, amikor először kirepültem a fészekből – ha már egy madárról beszélgetünk… Oké, oké, nem volt olyan vicces. 😀 Ennek a szobának volt egy udvarra néző ablaka, amin keresztül átláttam a szomszéd kertjébe is, amiben volt egy óriási dió fa. Dió, ha jól emlékszem, de ez nem is fontos a történet szempontjából. Ott lakott Ő. Az ágyamból pont ráláttam és gyakran a gyönyörű, világító, nagy szemeit, dallamos huhogását és óriási szárnyait figyelve sikerült elaludnom. Mesés ezüstös fényt kaptak a tollai a Hold fényében!! Már akkor is “éjjeli bagoly” voltam, úgyhogy bőven volt dolga az altatásommal..(:

My first memory of and owl is from 8-9 years ago. I moved from the children room (shared with my little brother) to my own little (wasn’t that little actually) place which I haven’t left until I was 18 and first moved out. This room had a big window with a view to our garden as well as one our neighbor’s who had a huge walnut tree there. Walnut if I remember well, but it doesn’t matter in this story. S/HE lived there. I saw him/her from my bed, and s/he help me to fall asleep with the beautiful lighting, big eyes, melodious hoot and huge wings of his/hers. Those wings shined in silver in the Moon light, so beautiful!

owl_pic

Kik is a baglyok? Fejtegessük egy kicsit ezt a misztériumot. A madarak macskái, én mindig ezt mondom – és ezzel szerintem nem vagyok egyedül. Természetük és egy picit a szemük miatt is. Kecsesek és elegánsak, néhol maguknak valóak, felsőbb rendűnek hiszik magukat, de mégis barátságosak. Bölcsesség és halál. Talán ez a két alap jelentés, amit mindenki párosítani tud hozzájuk, de a bagoly ennél sokkal több mindent jelenthet.

Who are the owls? Try to find out this mystery. The cats of birds, I always say that – and I don’t think I’m only one. Their personality and big eyes..obvious. (: They are graceful and elegant, sometimes loners, think themselves supremely, but they are friendly in the same time. Wisdom and death. Maybe these are the two main meaning everybody can pair them, but the owls are much more than that.

A bölcsességet a kelta hagyományok alapján párosítjuk a bagolyhoz, akár csak a tisztánlátást, lopakodást, beavatást változást és a leválást – nem véletlen, hogy a görögök is Athéné istennőhöz kötötték ezt a szimbólumot. Ő volt a kapocs a földi lényeg és a túlvilági istenségek között. A középkori Európában pedig úgy vélték, hogy a baglyok boszorkányok és varázslók “álruhában”.

In the Celtic tradition, the owl represents wisdom, clairvoyance, stealth, initiation, change and detachment. Always aware of its surroundings, the owl uses intuition courageously, with insight into hidden truth, and a guide between earth creatures and Underworld deities – Greeks paired this symbol with Athena. During medieval times in Europe, owls were believed to be witches and wizards, shapeshifters in disguise.

owl5

A közép- és távol keleti kultúrákban szintén a baglyot tartják a lélekvándorlás “gépezetének”. Ő a túlvilág szent őre és az éjszaka ura. A buddhisták a független igazság hordozójaként tekintenek a bagolyra, aki védelmet nyújt a gonosz és betegségek ellen. A feng shui-ban a Yang oldalán áll és erősíti a pozitív és maszkulin chi-ket. (Bocsi, ha ez nem volt túl szakszerűen megszerkesztve, de nem vagyok nagy feng shui szakértő.) Az indiánok is hittek a bagoly védelmező erejében, a sámánok hozzáfordultak segítségért, és sok bagolytollat hordtak, hogy megóvja őket a gonosz és a betegségek ellen. A nyugat-afrikai és ausztrál bennszülöttek szintén a titkok és az orvostudomány hírnökének tartották.

In some middle and far eastern cultures, the owl is also a sacred guardian of the afterlife, ruler of the night, a seer and keeper of souls transitioning from one plane of existence to another.
Buddhists believe the owl to be an independent seeker of truth that is familiar with meditation. Ancient cultures believed the owl offered protection against evil spirits and ill health. Owl figures increase the Yang in the environment – the positive and masculine chi energies. Native Americans attributed owls with wisdom and sacred knowledge too. The shaman would call upon Owl medicine for insight into the truth of ill-intent. Plains Indians wore owl feathers to protect against evil spirits. West African and Aboriginal Australian cultures also saw the owl as a messenger of secrets, and companions to medicine people.

owl7

Ma leginkább a bölcsesség és az oktatás szimbólumaként találkozhatunk a baglyokkal, de röviden, tömören ezeket mindet jelképezheti: intelligencia, ragyogás, bölcsesség, hatalom, tudás, intuíció, üzenetek, misztika, rejtély, tudatalatti, csendes megfigyelés, függetlenség, védelem, bátorság, áttérést, hosszú élettartam, reinkarnáció.

Today it’s mainly the symbol of wisdom and education, but shortly owl can meet these things too: intelligence, brilliance, wisdom, power, knowledge, intuition, messages, mysticism, mystery, unconscious, silent observation, independence, protection, bravery, transition, longevity, reincarnation.

“Ha vonzódsz a baglyokhoz:
Ha vonzódsz a baglyokhoz vagy bagoly szimbólumokhoz, neked is meg lehet a képességed arra, hogy felfedd a titkokat. Az emberek nyugtalannak érezhetik magukat körülötted, mert olyan, mintha képes lennél átlátni rajtuk. A bagoly azt is megtanítja nekünk, hogy ismerkedjünk meg a személyiségünk sötét oldalával és ebben a sötétségben hogyan találjuk meg a fejlődésünk magvait.(…) A bagoly véget vet a kétségeknek és rálátást nyújt az éltedben megjelenő események, körülmények és emberek igaz mivoltára.” /macrameowl.com/

“If You Are Drawn to the Owl:

If you are drawn to owls or owl symbolism, you may have this same ability to uncover secrets. People may feel uneasy around you, as if you are able to see through pretense. The owl also teaches us to acknowledge the dark side of our personality, and in that darkness we may find food for growth. If people do not speak words that reflect the truth of their actions and motives, owl medicine (as referred to by aboriginal cultures) will guide you with vision and inner knowing to reveal the truth. The owl puts an end to doubt and offers vision and clarity of the truth of events, people or circumstances in your life.” /macrameowl.com/

KissForEver-aláírás

1 thought on “Owl Mania

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s